CSS Mega menu

Mega Menu (rozbalovací nabídka po celé šířce v navigační liště)

Umístěním ukazatele myši na odkaz „Rozbalovací nabídka“ zobrazíte mega nabídku.

Kód:

<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
<style>
* {
  box-sizing: border-box;
}
.navbar4 {
  overflow: hidden;
  background-color: #0000ff;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
.navbar4 a {
  float: left;
  font-size: 16px;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 10px 16px;
  text-decoration: none;
}
.dropdown4 {
  float: left;
  overflow: hidden;
}
.dropdown4 .dropbtn4 {
  font-size: 16px! important;  
  border: none;
  outline: none;
  color: white;
  padding: 10px 16px;
  background-color: inherit;
  font: inherit;
  margin: 0;
}
.navbar4 a:hover, .dropdown4:hover .dropbtn4 {
  background-color: white;
  color: #0000ff;
}
.dropdown4-content {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #ffffcc;
  width: 100%;
  left: 0;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 1;
}
.dropdown4-content .header {
  background: #ffffcc;
  padding-left: 16px;
  color: blue;
}
.dropdown4:hover .dropdown4-content {
  display: block;
}
.column4 {
  float: left;
  width: 25%;
  padding-left: 16px;
  background-color: #eee;
  height: 180px;
}
.column4 a {
  float: none;
  color: black;
  padding: 6px;
  text-decoration: none;
  display: block;
  text-align: left;
}
.column4 a:hover {
  background-color: #ffffcc;
}
.row:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}
</style>
<div style="padding:16px">
</div>
<div class="navbar4">
  <a href="#no">Domů</a>
  <a href="#no">Novinky</a>
  <div class="dropdown4">
    <button class="dropbtn4">Rozbalovací nabídka 
      <i class="fa fa-caret-down"></i>
    </button>
    <div class="dropdown4-content">
      <div class="header">
        <h2>Společný název pro menu</h2>
      </div>   
      <div class="row">
        <div class="column4">
          <h3>Kategorie 1</h3>
          <a href="#no">Link 1</a>
          <a href="#no">Link 2</a>
          <a href="#no">Link 3</a>
        </div>
        <div class="column4">
          <h3>Kategorie 2</h3>
          <a href="#no">Link 1</a>
          <a href="#no">Link 2</a>
          <a href="#">Link 3</a>
        </div>
        <div class="column4">
          <h3>Kategorie 3</h3>
          <a href="#no">Link 1</a>
          <a href="#no">Link 2</a>
          <a href="#no">Link 3</a>
        </div>
        <div class="column4">
          <h3>Kategorie 4</h3>
          <a href="#no">Link 1</a>
          <a href="#no">Link 2</a>
          <a href="#no">Link 3</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div> 
</div>
Nepřihlášený