CSS Odznak

Vytvořte odznak a připněte jej k nadpisu. Odznak může být před a nebo za nadpisem, mohou se však použí i v prostém textu.

Příklad nadpisu Bez zaoblení

Příklad nadpisu S malým zaoblením

Příklad nadpisu S maximálním zaoblením

Příklad řádku S větším zaoblením

 
Kód:
 
<style>
div.odznak {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
 
.badge {
  background-color: red;
  color: white;
  padding: 4px 8px;
  text-align: center;
  border-radius: 5px;
}
 
p {
  font-size:14px;
}
</style>
 
<div class="odznak">
<h2>Odznaky</h2>
<p>Vytvořte odznak a připněte jej k nadpisu. Odznak může být před a nebo za nadpisem, mohou se však použí i v prostém textu.</p>
<h2>Příklad nadpisu <span class="badge" style="background-color:#4285F4; border-radius: 0px;">Bez zaoblení</span></h2>
<h3>Příklad nadpisu <span class="badge" style="background-color:#202124;">S malým zaoblením</span></h3>
<h4>Příklad nadpisu <span class="badge" style="background-color:brown; border-radius: 10px;">S větším zaoblením</span></h4>
<h5>Příklad nadpisu <span class="badge" style="border-radius: 50px;">S maximálním zaoblením</span></h5>
<p>Příklad řádku <span class="badge" style="background-color:#34A853; border-radius: 6px; font-size:14px;">S větším zaoblením</span></p>
</div>
Nepřihlášený