Doporučení! Na aktivní sopku se vydejte pouze s vyškoleným průvodcem. Nikdy nepodnikejte výstup na sopku sami a to ani v případě, že je sopka v relativním klidu. Vždy dbejte pokynů a instrukcí průvodce!
Tlačítko Zpět, vás vrátí na předchozí navštívenou stránku.
Nepřihlášený