Chebská pánev

CHEBSKÁ PÁNEV, VULKANICKÁ OBLAST

vulkanické pole 585 m / 1919 ft
Česká republika, 49,97° s. š. / 12,39° východní délky
Aktuální stav : normální nebo spící (1 z 5)

Oblast SZ Čech u hranic s Německem, známá jako české Auvergne, obsahuje malé čedičové vulkány miocénního až pleistocénního stáří a světově proslulé horké prameny.

Oblast byla zasažena vulkanickou činností v terciéru a představuje starší vulkanickou fázi Chebské pánve. Její centra jsou u Slapan jižně od Chebu, u Horních Loman poblíž Františkových Lázní, u Skalné a Nebanic.
Nejmladší vulkanickou fází byly sopečná exploze v pliocénu a pleistocénu, zastoupené zejména
Komorní hůrkou. Komorní hůrka Národní přírodní památka
Skalní výchoz bazaltoidů s pamětní deskou
Ta spolu s Železnou hůrkou patří k vůbec nejmladším sopkám v České republice. Železná hůrka již ovšem leží těsně za hranicí chebské pánve v geomorfologickém celku Smrčiny.

Někteří geologové a seismologové v souvislosti se lokálními projevy zemětřesení mluví o doznívání sopečné činnosti, která se jednou může i opakovat. V této otázce však nejsou geologové a seismologové jednotní, mnozí se domnívají, že otřesy jsou způsobeny posunem horninových bloků podél hluboce uloženého
geologického Geologie je přírodní věda zaměřující se na procesy neživé přírody. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají v jejich útrobách i na povrchu (geologické děje). Jedním z hlavních zkoumaných objektů je Země.

zlomu.

Zajímavostí je, že během seizmické aktivity dochází i ke změnám hladiny vod v některých studních. Rovněž minerální prameny mohou měnit svoji vydatnost a obsah minerálních látek i oxidu uhličitého.
Nejmohutnější otřesy ve 20. století byly zaznamenány v prosinci 1985. Nejsilnější otřes měl
Magnitudo Magnitudo (lat. „velikost“; značeno písmenem M) je v seismologii jednotka velikosti zemětřesení, která nepatří mezi jednotky SI.

Zemětřesení v ČR

4,7.

      Použité zdroje: Chebská pánev
Wikipedia Zdroj informace: stránka Chebská pánev - Wikipedia

      Odkazy:
Seznam chráněných území v okrese Cheb Toto je seznam chráněných území v okrese Cheb aktuální k roku 2017, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Cheb.
  
Národní cyklotrasa 36 Národní cyklotrasa 36 (zvaná také jako Magistrála Český les–Krušné hory) je cyklotrasa spojující Všeruby v Českém lese s Měděncem v Krušných horách.
  
Goethova skalka Goethova skalka je přírodní památka v okrese Cheb. Důvodem ochrany je bizarní křemencová skalka, která je tvořena skalním útvarem 400 metrů dlouhým a 10 metrů širokým. Chráněné území je ve správě Krajského úřadu Karlovarského kraje.
      
Tlačítko Zpět, vás vrátí na předchozí navštívenou stránku.
Nepřihlášený