Sopečný popel

Sopečný popel vzniká při explozivních erupcích magmatu, kdy je vyvrhovaný materiál fragmentován na drobné částečky.

Velice efektivním způsobem fragmentace magmatu a tedy vzniku sopečného popela je interakce vystupujícího magmatu s povrchovou či podpovrchovou vodou, tzv. freatomagmatismus. Svojí velikostí menší než 2 mm tvoří klasifikační stupeň před lapilli.

Částečky jsou tvořeny třemi hlavními komponentami: fragmenty jednotlivých minerálů, částečkami sopečného skla a lapill a kousky matečné horniny utržené z podloží explozí.

Jelikož jsou částečky sopečného popela poměrně malé, jsou snadno transportovány společně se sopečným prachem konvektivními proudy vznikajícími nad místem exploze sopky.

Nebezpečí sopečného popela

Typickým znakem erupce vulkánů mimo jiné nebezpečné vlastnosti, je
sopečný popel

Sopečný popel je označení sopečného materiálu o velikosti menší než 2 mm, který se řadí do pyroklastického materiálu.

, který je značně úrodný, ale má i negativní dopady na lidskou společnost. Může způsobit jak kolaps střech budov při jeho nadměrné akumulaci, zdravotní problémy, tak i potíže v letecké dopravě, pokud se dostane do leteckých motorů.

Použité zdroje: Sopka sopečný popel
Wikipedia Zdroj informace: stánka sopečný popel - Wikipedia
Nepřihlášený