Lahar

Lahar vzniká, když se masa vody smíchá s vulkanickým materiálem či sedimenty, a to jak během erupční aktivity, tak prostřednictvím jiných procesů mimo ni.
V závislosti na způsobu jejich vzniku mohou mít teplotu od 0 °C do 100 °C (tzv. studené a horké lahary). Podle tvaru a sklonu dráhy se jejich rychlost pohybuje mezi 36 km/h a 200 km/h.

Jsou schopné urazit vzdálenost více než 100 km.
Navzdory své vysoké hustotě (množství pevných složek
zpravidla přesahuje množství vody) se chovají spíše jako kapaliny.

Během svého postupu mohou postupně nabývat na objemu tím, jak erodují koryto a
strhávají Viditelná linie maximální výšky laharu z erupce Mount St. Helens roku 1980.
Téměř 135 mil (220 kilometrů) říčních kanálů obklopujících sopku [Mt. St. Helens] byly zničeny lahary z 18. května 1980.
vše, co jim stojí v cestě.
Proudy bahna unáší také větší předměty (balvany, kmeny stromů, trosky budov a mostů), což je činí značně destruktivními. Předpokladem pro zformování laharu je dostatečný zdroj vody, hojné množství nezpevněného sopečného materiálu, strmé svahy a spouštěcí mechanismus.

Podle studie z roku 2013, zjišťující počet obětí a příčinu jejich smrti, měla vulkanická činnost mezi roky 1600–2010 na svědomí zhruba 274 501 obětí. Lahary si vyžádaly 44 252 životů (17 %), což je řadí ke třetímu nejnebezpečnějšímu sopečnému jevu po
pyroklastickém proudu. Pyroklastické proudy se valí po východním křídle Volcán de Fuego — v říjnu 1974, Guatemala .
Jedna z největších historických erupcí sopky Volcán de Fuego.

Rozdělují se na:

►primární (vznikají během erupční aktivity)

►sekundární (vznikají po-erupci)

Pro spuštění laharů existuje několik možností:

►roztátí ledovce nebo sněhové pokrývky – průchodem pyroklastického proudu nebo přívalu.

►vylití kráterového jezera – explozivní erupcí nebo kolapsem nestabilní přírodní hráze.

►silné srážky – deště či záplavové vody snadno erodují nezpevněný sopečný materiál. Takové lahary bývají sice malé, zato velmi hojné v období dešťů.

►kolaps sopečného tělesa – zhroucení svahů sopky může s přítomností dostatečného objemu vody zkapalnět.

Katastrofy zapříčiněné lahary

Nejtragičtější pohromou, způsobenou
laharem Lahar (název původem z indonéštiny), někdy i sopečný bahnotok je doprovodný jev při některých sopečných erupcích. Jedná se o velmi rychle tekoucí směs sopečného popela, úlomků ztuhlé lávy a velkého množství vody

bylo zničení kolumbijského města Armera 13. listopadu 1985. Při erupci vulkánu Nevado del Ruiz došlo k interakci pyroklastických proudů s vrcholovým ledovcem. Roztavily 10 % jeho objemu a do říčních údolí se vyvalilo 100 milionů kubíků vody. Bahnotoky v nočních hodinách následně zasáhly 48 km vzdálené město Armero s 29 tisíci obyvateli, kde zabily více než 20 tisíc obyvatel a zničily 5 tisíc budov.
Použité zdroje: Sopka lahar
Wikipedia Zdroj informace: stánka Lahar - Wikipedia
Nepřihlášený