Vulkán Vesuv

Vesuv (italsky Monte Vesuvio), je aktivní stratovulkán na Apeninském poloostrově v Itálii. Vypíná se 1 281 metrů nad Neapolským zálivem, přibližně 10 kilometrů od třetího nejlidnatějšího města Itálie – Neapole. Patří mezi nejznámější sopky světa, neboť se proslavil výbuchem roku 79, kdy došlo ke zničení řady římských měst, mezi něž patří například Pompeje.

Od té doby proběhlo 36 erupcí. Poslední skončila v dubnu roku 1944. Jedná se tedy o jediný vulkán na území kontinentální Evropy, u kterého v posledních sto let došlo k erupci. Ačkoliv je od té doby nečinný (spící), jedná se stále o aktivní sopku.
Vzhledem k hustě zalidněnému regionu a nedalekému milionovému městu je zapsán do seznamu Decade Volcanoes, podobně jako dalších patnáct světových sopek.

Sopka byla starými Římany a Řeky zasvěcená Heraklovi (Herkules), podobně jako město Herculaneum, ležící na jejím úpatí. Heraklés byl synem Dia a Alkmény. Nejvyšší bůh je též znám jako Hues (Ὓης), proto byl Heraklés nazýván Huesu hios (Ὓησου υἱός – Diův syn). Vlivem fonetické transkripce latiny vznikla zkomolenina Vesuv.

Vulkán se nachází na
Apeninském polostrově Apeninský poloostrov je jeden z největších evropských poloostrovů. Má rozlohu 131 337 km² a táhne se v délce 1000 km od Alp na severu do středu Středozemního moře na jihu.
v Kampánii, přímo u
Neapolského zálivu. Neapolský záliv (italsky Golfo di Napoli) je mořský záliv na západním pobřeží jižní Itálie. Na délce přibližně 30 km se do pevniny zařezává do hloubky téměř 15 kilometrů.

Neapolský záliv z vesmíru.
Město Neapol leží asi 10 km severozápadním směrem. K 31. říjnu 2021 v něm žilo 917 709 obyvatel, zatímco v metropolitní oblasti bylo roku 2017 evidováno 3 115 320 obyvatel.

      Použité zdroje: Sopka - Vesuv
Wikipedia Zdroj informace: stánka Vesuv - Wikipedia
Pohled do kráteru sopky Vesuv
Pohled do kráteru sopky Vesuv
Pohled na kráter z letadla
Pohled na kráter z letadla
Doporučení! Na aktivní sopku se vydejte pouze s vyškoleným průvodcem. Nikdy nepodnikejte výstup na sopku sami a to ani v případě, že je sopka v relativním klidu. Vždy dbejte pokynů a instrukcí průvodce!
Tlačítko Zpět, vás vrátí na předchozí navštívenou stránku.
Nepřihlášený