Stupnice síly větru

Beaufortova stupnice slouží k odhadu rychlosti větru podle jeho snadno pozorovatelných projevů na moři či souši. Byla vytvořena počátkem 19. století kontradmirálem Francisem Beaufortem. Beaufortova stupnice má dvanáct stupňů.

Beaufortova stupnice síly větru
Beaufort. stupeň Síla větru Km/h Slovní označení Znaky na souši
0 0-1 Bezvětří Kouř stoupá svisle vzhůru.
1 1-5 Vánek Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje.
2 6-11 Slabý vítr Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje.
3 12 - 19 Mírný vítr Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory.
4 20 - 28 Dosti čerstvý vítr Zvedá prach, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi.
5 29 - 38 Čerstvý vítr Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají.
6 39 - 49 Silný vítr Pohybuje silnějšími větvemi. Odnáší lehčí předměty.
7 50 - 61 Prudký vítr Pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná.
8 62 - 74 Bouřlivý vítr Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná.
9 75 - 88 Vichřice Působí menší škody na stavbách (strhává tašky ze střechy).
10 89 - 102 Silná vichřice Na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a poškozuje domy.
11 103 - 117 Mohutná vichřice Rozsáhlé zpustošení plochy. Škody velkého rozsahu.
12 nad 118 Orkán Ničivé účinky odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami.

Fujitova stupnice: (Fujita scale, F-Scale), někdy též Fujitova–Pearsonova stupnice (Fujita-Pearson scale, FPP scale), je škála sloužící ke klasifikaci tornád. Stupnice byla představena v roce 1971 japonsko-americkým meteorologem Tedem Fujitou z Chicagské univerzity. Fujita na jejím vytvoření spolupracoval s Allenem Pearsonem, šéfem National Severe Storms Forecast Center/NSSFC (americké národní středisko pro předpovídání silných bouří). Škála byla upravena v roce 1973 tak, aby brala v úvahu i délku a šířku trasy tornáda.

Ačkoliv jednotlivé kategorie mají definovanou odpovídající rychlost větru, klasifikace tornáda je určována primárně na základě způsobených škod. Tornádo je klasifikováno meteorology a stavebními experty na základě analýzy škod podle dokumentace získané vzdušným či pozemním průzkumem či obojím. V úvahu jsou brána také data z meteorologických radarů, výpovědi svědků a jimi či automatikou pořízené fotografie či obrazové záznamy.

Tornáda se často vyvíjejí z typu bouřky známého jako supercela. Supercely obsahují mezocyklony, rotující víry spojené s vzestupným konvektivním proudem teplého vzduchu napájejícím suprcelu, obvykle o průměru 3 až 8 km.

Fujitova stupnice síly tornád

Stupeň Síla větru Km/h Škody Znaky
F0 64–116 Lehké škody. Shozené komíny, polámané větve stromů, stromy s mělkými kořeny mohou být vyvráceny.
F1 117–180 Mírné škody. Strhává střešní krytiny, mobilní domy mohou být odsunuty či převrženy, jedoucí auta jsou vytlačována ze silnic.
F2 181–253 Značné škody. Strhává střechy zděných domů, převrací automobily. Mobilní domy zničeny. V mrakodrapech rozbíjí okna, z lehkých předmětů vytváří nebezpečné projektily.
F3 254–332 Vážné škody. Z pevně postavených domů strhává střechy a bortí zdi. Převrací vlakové vagóny, zvedá a odvrhuje těžké automobily. Většina stromů v lese je vyvrácena z kořenů.
F4 333–418 Zničující škody. Pevně postavené domy jsou srovnány se zemí. Struktury se slabými základy jsou odnášeny pryč. Pohazuje auty, vytváří projektily z těžkých předmětů.
F5 419–512 Ohromující škody. Pevně postavené domy jsou vyrvány ze základů, rozmetány a trosky odneseny na větší vzdálenost. Vzduchem létají velké projektily o velikosti automobilu na vzdálenost větší než 100 m. Stromy jsou odkorňovány. Železobetonové konstrukce jsou těžce poškozeny, mrakodrapy se hroutí.
Nepřihlášený