Na mapce je zobrazen stav aktuálně vydaných výstrah.


Systém integrované výstražné služby (SIVS) je výstražná služba, kterou společně poskytují
Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Czech hydrometeorological Institute, CHMI) je ústřední státní orgán České republiky pro obory kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie.

(ČHMÚ) a meteorologická služba
armády ČR

Armáda České republiky (AČR) představuje hlavní složku ozbrojených sil České republiky, které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.

pro území České republiky. Vydávání výstražných informací je podloženo § 73
vodního zákona Vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nabyl účinnosti 1. ledna 2002.

💡 Legenda k meteorologickým výstrahám 

 Stupeň intenzity nebezpečných jevů • Popis
⚪ Bílá/Šedá Data nejsou k dispozici
🟢 Zelená (u Windy tmavě šedá) Běžná situace
🟡 Žlutá Nízký stupeň nebezpečí
🟠 Oranžová Vysoký stupeň nebezpečí
🔴 Červená Extrémní stupeň nebezpečí

 

Tlačítko Zpět, vás vrátí na předchozí navštívenou stránku.
Nepřihlášený