Poslední zemětřesení v České republice a blízkém okolí

Zemětřesení Mapa hlavních tektonických desek Zemětřesení je náhlý pohyb zemské kůry, indukovaný uvolněním napětí – např. z neustálých pohybů zemských desek – podél zlomů.

Cítili jste zemětřesení? Nahlásit to!
   Zemětřesení v
České republice

V České republice bývají citelná zemětřesení zaznamenána několikrát do roka, ale otřesy bývají jen slabé, obvykle do 4. stupně Richterovy škály.

Cítili jste zemětřesení? Nahlásit to!

Bylo zaznamenáno menší zemětřesení, - mag. 0,6 - Broumov, Česká republika, v pátek 17. února 2023 v 18:30 hod.
Bylo zaznamenáno menší zemětřesení, - mag. 1,9 - 21 km severozápadně od Písku, Jihočeský kraj, Česká republika, v úterý 24. ledna 2023 v 11:36 hod.

Co to znamená, když se řekne ...

Ohnisko zemětřesení je prostor konečných rozměrů, ve kterém vzniká zemětřesení. Jeho délkové rozměry dosahují až několika set kilometrů.
Hypocentrum je bodem, kterým je nahrazováno ohnisko a je kladeno do těžiště ohniska.
Epicentrum je kolmý průmět hypocentra na povrch Země.
Hloubka ohniska je vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem.
Epicentrální vzdálenost je vzdálenost epicentra od místa pozorování. Lze ji uvést buď jako délku
ortodromy Ortodroma (řecky orthos – přímý, dromos – cesta) je nejkratší spojnice dvou bodů na kulové ploše (např. povrchu Země). Tvoří ji kratší oblouk hlavní kružnice (její střed splývá se středem Země). V gnómonické projekci se ortodroma zobrazuje jako přímka.
, nebo jako velikost úhlu vzhledem ke středu Země.
Epicentrální čas je okamžik, v němž se zemětřesení projeví v epicentru.
Pleistoseistní oblast je okolí epicentra nejvíce postižené zemětřesením.
Intenzita zemětřesení je veličina charakterizující velikost zemětřesení na základě pozorování makroseismických účinků. Směrem od pleistoseistní oblasti klesá intenzita na všechny strany.
Zemětřesné roje je skupina po sobě následujících otřesů podobné intenzity, u které není možnost určit hlavní otřes.

☰ 📜 Poslední a minulá zemětřesení v České republice

TIP: Kliněte na název kraje a podívejte se, jestli nebylo zaznamenáno zemětřesení.

Česká republika | Středočeský kraj | Hlavni město Praha | Jihočeský kraj | Karlovarský kraj | Kraj Vysočina |Kralovéhradecký kraj | Liberecký kraj | Moravskoslezský kraj | Olomoucký kraj | Pardubický kraj | Plzeňský kraj | Jihomoravský kraj | Ustecký kraj | Zlinský kraj

Nepřihlášený