Snackbar / Toast

Snackbar / Toast

Snackbary se často používají jako popisky/vyskakovací okna k zobrazení zprávy ve spodní části obrazovky.

Kliknutím na tlačítko zobrazíte snackbar. Po 3 sekundách zmizí.

Nějaká textová zpráva..

Kód:

<style>
#snackbar {
  visibility: hidden;
  min-width: 250px;
  margin-left: -125px;
  background-color: #cc0000;
  color: #fff;
  text-align: center;
  border-radius: 2px;
  padding: 16px;
  position: fixed;
  z-index: 1;
  left: 50%;
  bottom: 30px;
  font-size: 20px;
  border-radius: 5px;
}
#snackbar.show {
  visibility: visible;
  -webkit-animation: fadein 0.5s, fadeout 0.5s 2.5s;
  animation: fadein 0.5s, fadeout 0.5s 2.5s;
}
 
@-webkit-keyframes fadein {
  from {bottom: 0; opacity: 0;} 
  to {bottom: 30px; opacity: 1;}
}
@keyframes fadein {
  from {bottom: 0; opacity: 0;}
  to {bottom: 30px; opacity: 1;}
}
@-webkit-keyframes fadeout {
  from {bottom: 30px; opacity: 1;} 
  to {bottom: 0; opacity: 0;}
}
@keyframes fadeout {
  from {bottom: 30px; opacity: 1;}
  to {bottom: 0; opacity: 0;}
}
</style>
 
<h3>Snackbar / Toast</h3>
<p>Snackbary se často používají jako popisky/vyskakovací okna k zobrazení zprávy ve spodní části obrazovky.</p>
<p>Kliknutím na tlačítko zobrazíte snackbar. Po 3 sekundách zmizí.</p>
 
<button onclick="myFunction()">Ukaž Snackbar</button>
 
<div id="snackbar">Nějaká textová zpráva..</div>
 
<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementById("snackbar");
  x.className = "show";
  setTimeout(function(){ x.className = x.className.replace("show", ""); }, 3000);
}
</script>
Nepřihlášený