Družice


Meteorologická družice

Meteorologické družice jsou
umělá kosmická tělesa,

Umělé kosmické těleso, je objekt, který se pohybuje vesmírem a byl vytvořený člověkem. Z hlediska funkce je rozdělujeme obvykle na: funkční kosmická tělesa, mezi něž patří umělé družice, kosmické sondy, kosmické lodě a vesmírné stanice, nefunkční kosmická tělesa, především od funkčních těles oddělené poslední stupně nosných raket a další již nepotřebné části či úlomky vzniklé rozpadem nebo explozí umělých kosmických těles, obvykle souhrnně označované jako kosmické smetí.

která slouží k získávání dat o stavu
atmosféry

Atmosféra (z řečtiny: atmos – pára, sphaira – koule) je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru. Těleso může být obklopeno atmosférou pouze za předpokladu, že má dostatečnou hmotnost na to, aby plyn vázalo gravitační silou.

Země.
Lidstvo je vysílá na oběžné dráhy od roku 1959. Meteorologové díky těmto družicím mohou varovat před blížícími se nebezpečnými jevy, jako jsou třeba
hurikány.

Tropická cyklóna je atmosférický útvar charakteru cyklóny (tlakové níže) v podobě obrovského víru s charakteristickým okem ve středu. Jedná se o rozsáhlý rotující bouřkový systém s velmi nízkým tlakem.

Použité zdroje: Meteorologická družice
Wikipedia Zdroj informace: stánka Družice - Wikipedia
Nepřihlášený